Dzisiaj jest: 14-12-2018

Aktualno∂ci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz√™t komputerowy
      Recovery Card
   Us¬≥ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost√™pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor√≥w
Wa¬Ņniejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha√¶
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


Dzialalno∂ś charytatywna
   komu pomogli∂my
   potrzebujÍ pomocy
   chcÍ pomůc

__________________________
login:

has≥o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siÍ!
__________________________

Partnerzy

 

Aktualno∂ci
___________________________________________________________________________________________

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych
Dodano: 2006-04-28 13:15:07

Dnia 27 kwietnia 2006 roku firma nasza zosta?a wpisana w Wojewódzkim Urz?dzie Pracy w Lublinie do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.06/00060/2006.

  komentarze [0] | skomentuj
Bezpieczny Internet z Cenzorem...
Dodano: 2006-04-26 11:25:56

Dnia 24 kwietnia 2006 roku w lubelskiej Wy?szej Szkole Przedsi?biorczo¬∂ci i Administracji odby?a si? konferencja „Bezpieczny Internet”. Tematem przewodnim konferencji by?o bezpiecze?stwo dzieci i m?odzie?y w internecie oraz problem zwalczania nielegalnych i szkodliwych tre¬∂ci w Sieci.

Szef firmy ROOT P.W. Wojciech Golus przedstawi? referat  "Bezpieczny Internet z Cenzorem [czytaj wiÍcej]

  komentarze [0] | skomentuj
Zapraszamy na konferencj?
Dodano: 2006-04-18 08:07:10

24 kwietnia 2006 r. w lubelskiej Wy?szej Szkole Przedsi?biorczo¬∂ci i Administracji przy ul. Bursaki 12 odb?dzie si? konferencja "Bezpieczny Internet" organizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii spo?ecznej "Dziecko w Sieci" oraz programu Komisji Europejskiej "Safer Internet".

CENZOR jest jednym z dwóch sponsorów lubelskiej konferencji. Firma nasza [czytaj wiÍcej]

  komentarze [0] | skomentuj
Umowa handlowa z OPTIMUS SA
Dodano: 2006-04-13 13:07:16

W dniu 12 kwietnia 2006 roku zosta?a podpisana przez nasz¬Ī firm? umowa o wspó?pracy handlowej z firm¬Ī OPTIMUS SA.

Naszym przysz?ym i obecnym klientom daje to dodatkowe mo?liwo¶? zakupu wysokiej jako¶ci sprz?tu po atrakcyjnych cenach.

  komentarze [0] | skomentuj
Zdrowych i pogodnych ¬¶wi¬Īt Wielkanocnych...
Dodano: 2006-04-12 09:41:59

  komentarze [0] | skomentuj
Archiwum newsów
Dodano: 2006-01-29 11:20:04

...wkrótce.

  komentarze [0] | skomentuj

Kolejne strony z newsami: 1 2

 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.