Dzisiaj jest: 15-10-6062

Aktualności
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprzęt komputerowy
      Recovery Card
   Usługi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dostępu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektorów
Ważniejsze projekty
Kontakt
   Jak dojechać
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


Dzialalność charytatywna
   komu pomogliśmy
   potrzebuję pomocy
   chcę pomóc

__________________________
login:

hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się!
__________________________

Partnerzy

 

Oferta / Serwisy WWW
___________________________________________________________________________________________

 Wybrane realizacje:

CMS - system zarządzania treścią:

Wraz z gotowym serwisem WWW otrzymujecie Pa?stwo proste i niezawodne narz?dzie do samodzielnej modyfikacji wyglądu serwisu i zawartych w nim treści. Dzi?ki naszemu CMS aktualizacja waszego serwisu WWW odbywa si? za pomocą prostego w obs?udze interfejsu dost?pnego z poziomu ka?dej przeglądarki.

  •  mo?liwoś? zmian w strukturze menu, 

  • prosty edytor umo?liwiający tworzenie i formatowanie dokumentów bez znajomości j?zyka HTML,

  •  system newsów wraz z moderowanym komentarzami,

  • podzia? u?ytkowników na role ze wzgl?du na wykonywane zadania i udost?pnione im funkcje systemu (tzw. poziomy dost?pu),

 

  • i wiele innych ciekawych funkcji o których dowiesz si? na specjalnie zorganizowanym dla ciebie szkoleniu w ramach wdro?enia twojego serwisu WWW.

 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.