Dzisiaj jest: 14-12-2018

Aktualno∂ci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz√™t komputerowy
      Recovery Card
   Us¬≥ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost√™pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor√≥w
Wa¬Ņniejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha√¶
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


Dzialalno∂ś charytatywna
   komu pomogli∂my
   potrzebujÍ pomocy
   chcÍ pomůc

__________________________
login:

has≥o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siÍ!
__________________________

Partnerzy

 

Oferta / Serwisy WWW
___________________________________________________________________________________________

 Wybrane realizacje:

CMS - system zarz¬Īdzania tre¬∂ci¬Ī:

Wraz z gotowym serwisem WWW otrzymujecie Pa?stwo proste i niezawodne narz?dzie do samodzielnej modyfikacji wygl¬Īdu serwisu i zawartych w nim tre¬∂ci. Dzi?ki naszemu CMS aktualizacja waszego serwisu WWW odbywa si? za pomoc¬Ī prostego w obs?udze interfejsu dost?pnego z poziomu ka?dej przegl¬Īdarki.

  •  mo?liwo¬∂? zmian w strukturze menu, 

  • prosty edytor umo?liwiaj¬Īcy tworzenie i formatowanie dokumentów bez znajomo¬∂ci j?zyka HTML,

  •  system newsów wraz z moderowanym komentarzami,

  • podzia? u?ytkowników na role ze wzgl?du na wykonywane zadania i udost?pnione im funkcje systemu (tzw. poziomy dost?pu),

 

  • i wiele innych ciekawych funkcji o których dowiesz si? na specjalnie zorganizowanym dla ciebie szkoleniu w ramach wdro?enia twojego serwisu WWW.

 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.