Dzisiaj jest: 15-10-6028

Aktualności
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprzęt komputerowy
      Recovery Card
   Usługi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dostępu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektorów
Ważniejsze projekty
Kontakt
   Jak dojechać
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


Dzialalność charytatywna
   komu pomogliśmy
   potrzebuję pomocy
   chcę pomóc

__________________________
login:

hasło:

Nie masz konta?
Zarejestruj się!
__________________________

Partnerzy

 

Kadra / Kariera w ROOT
___________________________________________________________________________________________

Firma ROOT P.W. specjalizuje si? w obs?udze placówek oświatowych w zakresie rozwiąza? informatycznych. W związku z rozwojem firmy poszukujemy dobrze zorganizowanej, systematycznej i starannej osoby niepe?nosprawnej na stanowisko: Specjalista do spraw projektów unijnych.

Nasze wymagania wobec kandydatów są nast?pujące:

  • systematycznoś?, uczciwoś? i konsekwencja w dzia?aniu,
  • zaanga?owanie w prac?,
  • posiadanie ?atwości w nawiązywaniu kontaktów,
  • znajomoś? obs?ugi komputera,
  • ogólna znajomoś? sprz?tu komputerowego i oprogramowania.

Ze swojej strony oferujemy:

  • prac? w pr??nym, m?odym zespole,
  • mo?liwoś? doskonalenia swoich umiej?tności i wiedzy,
  • kontakt z najnowszymi technologiami .

Bardzo prosimy o przes?anie cv i listu motywacyjnego na adres: biuro@golus.pl
Bez za?ączonej fotografii dokumenty aplikacyjne nie b?dą rozpatrywane.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)"

 


 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.