Dzisiaj jest: 14-12-2018

Aktualno∂ci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz√™t komputerowy
      Recovery Card
   Us¬≥ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost√™pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor√≥w
Wa¬Ņniejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha√¶
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


Dzialalno∂ś charytatywna
   komu pomogli∂my
   potrzebujÍ pomocy
   chcÍ pomůc

__________________________
login:

has≥o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siÍ!
__________________________

Partnerzy

 

Kadra / Kariera w ROOT
___________________________________________________________________________________________

Firma ROOT P.W. specjalizuje si? w obs?udze placówek o¬∂wiatowych w zakresie rozwi¬Īza? informatycznych. W zwi¬Īzku z rozwojem firmy poszukujemy dobrze zorganizowanej, systematycznej i starannej osoby niepe?nosprawnej na stanowisko: Specjalista do spraw projektów unijnych.

Nasze wymagania wobec kandydatów s¬Ī nast?puj¬Īce:

  • systematyczno¬∂?, uczciwo¬∂? i konsekwencja w dzia?aniu,
  • zaanga?owanie w prac?,
  • posiadanie ?atwo¬∂ci w nawi¬Īzywaniu kontaktów,
  • znajomo¬∂? obs?ugi komputera,
  • ogólna znajomo¬∂? sprz?tu komputerowego i oprogramowania.

Ze swojej strony oferujemy:

  • prac? w pr??nym, m?odym zespole,
  • mo?liwo¬∂? doskonalenia swoich umiej?tno¬∂ci i wiedzy,
  • kontakt z najnowszymi technologiami .

Bardzo prosimy o przes?anie cv i listu motywacyjnego na adres: biuro@golus.pl
Bez za?¬Īczonej fotografii dokumenty aplikacyjne nie b?d¬Ī rozpatrywane.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: "Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezb?dnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw¬Ī z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883)"

 


 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.