Dzisiaj jest: 14-12-2018

Aktualno∂ci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz√™t komputerowy
      Recovery Card
   Us¬≥ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost√™pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor√≥w
Wa¬Ņniejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha√¶
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


Dzialalno∂ś charytatywna
   komu pomogli∂my
   potrzebujÍ pomocy
   chcÍ pomůc

__________________________
login:

has≥o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siÍ!
__________________________

Partnerzy

 

Oferta
___________________________________________________________________________________________

Firma ROOT P.W. oferuje szeroki wachlarz produktów i us¬≥ug z zakresu informatyki skierowany g¬≥ównie do placówek edukacyjnych. W swojej ofercie posiadamy mi√™dzy innymi:

  • Sprz√™t komputerowy - przeznaczony do szkolnych pracowni multimedialnych, komputerowych a tak¬Ņe do biur;
  • Oprogramowanie - mi√™dzy innymi multimedialne podr√™czniki dla szkó¬≥, programy j√™zykowe, program weryfikuj¬Īcy tre¬∂ci internetowe oraz  oprogramowanie przeznaczone do obs¬≥ugi placówek o¬∂wiatowych;
  • System kontroli dost√™pu – ogranicza i porz¬Īdkuje ruch osób na terenie szko¬≥y. Stanowi on doskona¬≥e zabezpieczenie pokoju nauczycielskiego, zaplecza pracowni przedmiotowych, pomieszcze√Ī administracyjnych itp.
  • Us¬≥ugi informatyczne – kompleksowa obs¬≥uga placówek edukacyjnych, projektowanie i instalacja sieci komputerowych w pracowniach i biurach oraz serwisowanie sprz√™tu;
  • Szkolenia – ECDL.

 

W celu uzyskania szczegó¬≥owych informacji zapraszamy do zapoznania si√™ z tre¬∂ci¬Ī w¬≥a¬∂ciwych podstron niniejszego serwisu lub o kontakt z naszym Biurem Obs¬≥ugi Klienta.


 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.