Dzisiaj jest: 14-12-2018

AktualnoÂci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz├¬t komputerowy
      Recovery Card
   Us┬│ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost├¬pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor├│w
Wa┬┐niejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha├Ž
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


DzialalnoŠ charytatywna
   komu pomogliÂmy
   potrzebujŕ pomocy
   chcŕ pomˇc

__________________________
login:

has│o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siŕ!
__________________________

Partnerzy

 

O firmie
___________________________________________________________________________________________


ROOT Przedsi├¬biorstwo Wielobran┬┐owe Wojciech Golus rozpocz├¬┬│o dzia┬│alno┬Â├Ž w marcu 1995 r. Zajmowali┬Âmy si├¬ wtedy handlem sprz├¬tem komputerowym. Wkrótce poszerzyli┬Âmy dzia┬│alno┬Â├Ž o monta┬┐ i sprzeda┬┐ zestawów komputerowych w┬│asnej produkcji. Jednocze┬Ânie prowadzili┬Âmy dystrybucj├¬ i prace wdro┬┐eniowe prostych aplikacji wspomagaj┬▒cych handel i us┬│ugi.

 Od roku 2000
nowym obszarem dzia┬│alno┬Âci firmy
sta³ siê sektor edukacyjny.

Naszymi klientami s┬▒ szko┬│y podstawowe, gimnazja, szko┬│y ponadgimnazjalne oraz inne placówki o┬Âwiatowe. Instytucje te ceni┬▒ sobie kompleksowo┬Â├Ž ┬Âwiadczonych przez nas us┬│ug. Oferujemy zarówno dostaw├¬ sprz├¬tu
i oprogramowania, prace wdro┬┐eniowe oraz pó┬╝niejsz┬▒ sta┬│┬▒ obs┬│ug├¬ informatyczn┬▒ placówki.

Aby w pe┬│ni zadba├Ž o potrzeby naszych klientów podj├¬li┬Âmy wspó┬│prac├¬ mi├¬dzy innymi z:

  • ANCOM z Krakowa - producent programu CENZOR - najlepszego na rynku weryfikatora tre┬Âci internetowych;
  • Young Digital Poland (YDP) z Gda├▒ska - producent multimedialnych podr├¬czników dla szkó┬│ eduROM i programów j├¬zykowych EuroPlus+;
  • ProgMan z Gdyni - producent zintegrowanego pakietu wspomagaj┬▒cego zarz┬▒dzanie szko┬│┬▒;
  • ELBOX z Warszawy - producent pomocy naukowych dla szkó┬│;
  • ADALEX z ┬úaska - dystrybutor oprogramowania wspomagaj┬▒cego zarz┬▒dzanie szkoln┬▒ pracowni┬▒ informatyczn┬▒;
  • i wieloma innymi firmami specjalizuj┬▒cymi si├¬ w produkcji towarów i us┬│ugach dla o┬Âwiaty.

Za g┬│ówny cel stawiamy sobie zadowolenie naszych dotychczasowych klientów. Stale udoskonalamy i rozszerzamy swoj┬▒ ofert├¬, dzi├¬ki czemu pozyskujemy wielu nowych odbiorców naszych us┬│ug. Do┬│o┬┐ymy wszelkich stara├▒, aby sta├Ž si├¬ lokalnym liderem w dziedzinie us┬│ug informatycznych ┬Âwiadczonych dla placówek o┬Âwiatowych w województwie lubelskim.

 


 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.