Dzisiaj jest: 14-12-2018

AktualnoÂci
O firmie
Oferta
   Oprogramowanie
   Sprz├¬t komputerowy
      Recovery Card
   Us┬│ugi informatyczne
   Szkolenia
   Serwisy WWW
   Kontrola dost├¬pu
   Ekrany projekcyjne
   Uchwyty do projektor├│w
Wa┬┐niejsze projekty
Kontakt
   Jak dojecha├Ž
   Napisz do nas
Kadra
   Kariera w ROOT
Galeria

__________________________


DzialalnoŠ charytatywna
   komu pomogliÂmy
   potrzebujŕ pomocy
   chcŕ pomˇc

__________________________
login:

has│o:

Nie masz konta?
Zarejestruj siŕ!
__________________________

Partnerzy

 

AktualnoÂci
___________________________________________________________________________________________

UWAGA!!! Zmiana danych teleadresowych od 1 kwietnia 2013 r.
Dodano: 2013-03-28 18:32:19

Z dniem 1 kwietnia 2013 roku nast┬▒pi┬│a zmiana g┬│ównej siedziby naszej firmy.
Aktualne dane teleadresowe:

ROOT Przedsiêbiorstwo Wielobran¿owe Wojciech Golus
Osmolice Pierwsze 21
23-107 Strzy┬┐ewice
tel. +48 603 865 859

  

  komentarze [0] | skomentuj
Certyfikat KAUBER
Dodano: 2008-08-01 21:17:50

Z przyjemno┬Âci┬▒ informujemy, ?e firma nasza otrzyma?a CERTYFIKAT AUTORYZOWANEGO DEALERA  firmy KAUBER. Zostali┬Âmy uprawnieni do wyst?powania jako autoryzowany dealer w latach 2008/2009.

  komentarze [0] | skomentuj
W pe?ni zaradni
Dodano: 2007-11-30 19:40:16

 

 

Firma nasza bra?a udzia? w konkursie „W pe?ni zaradni”. Zg?oszenie zosta?o rozpatrzone pozytywnie i zosta? nam przyznany znak „W pe?ni zaradni” – wyró?nik dobrej marki. 
 
Jest to god?o, ┬Âwiadcz┬▒ce o pozytywnym nastawieniu firmy do zatrudniania osób niepe?nosprawnych. Kadra pracownicza, któr┬▒ [czytaj wiŕcej]

  komentarze [0] | skomentuj
Wymiana na CENZOR SERWER
Dodano: 2007-05-22 20:53:10

Pragniemy zaproponowa? Pa?stwu WYMIAN? wersji Programu CENZOR, która jest w Pa?stwa posiadaniu, na najnowszy Produkt „CENZOR SERWER” b?d┬▒cy najnowocze┬Âniejszym programem filtruj┬▒cym, który pozwala na zarz┬▒dzanie ustawieniami filtrów, oraz kontroli, z jednego komputera dla ca?ej sieci roboczej.
Wszystkim placówkom zainteresowanym wymian┬▒ oprogramowania gwarantujemy umo?liwienie korzystania z Programu w bie?┬▒cym roku, oraz [czytaj wiŕcej]

  komentarze [0] | skomentuj
PO?AR w mieszkaniu naszego pracownika - Potrzebna pomoc!
Dodano: 2007-03-02 11:34:36

W zwi┬▒zku z nieszcz?┬Âciem jakie spotka?o jednego z naszych pracowników - Darka Króla, zwracamy si? z pro┬Âb┬▒ o wszelk┬▒ pomoc jaka mo?e by? udzielona ofiarom po?aru.

Zniszczeniu uleg?a ca?a zawarto┬Â? mieszkania. Darek jest osob┬▒ z niepe?nosprawno┬Âci┬▒ i porusza si? na wózku inwalidzkim. Obecnie, z licznymi [czytaj wiŕcej]

  komentarze [0] | skomentuj
Dzie? Bezpiecznego Internetu w Hrubieszowie
Dodano: 2007-02-10 16:00:23

W tym roku, po raz kolejny, w ca?ej Europie 8 lutego obchodzony by? jako Dzie? Bezpiecznego Internetu (Safer Internet Day). Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej, maj┬▒ca na celu zwrócenie uwagi na kwesti? bezpiecznego dost?pu dzieci i m?odzie?y do zasobów internetowych. Z okazji DBI skorzystali┬Âmy z zaproszenia dwóch szkó? w [czytaj wiŕcej]

  komentarze [0] | skomentuj
Najserdeczniejsze ?yczenia...
Dodano: 2006-12-20 09:02:22

  komentarze [0] | skomentuj
Internetowa transmisja on-line
Dodano: 2006-12-05 08:31:46

Z przyjemno┬Âci┬▒ informujemy, ?e po raz pierwszy uruchomili┬Âmy dla naszego klienta, Gimnazjum Nr 18 w Lublinie, multimedialn┬▒ internetow┬▒ transmisje z uroczysto┬Âci nadania  tej szkole imienia Macieja Rataja. Uroczysto┬Â? odb?dzie si? dnia 11.12.2006 (poniedzia?ek).

Aby uzyska? dost?p do transmisji prosimy o [czytaj wiŕcej]

  komentarze [0] | skomentuj
Oferta specjalna: Recovery Card do ICIM
Dodano: 2006-09-01 13:22:30

W zwi┬▒zku z du?ym zainteresowaniem szkó? dodatkowym zabezpieczeniem ICIM /Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej/ w Recovery Card proponujemy skorzystanie z naszej oferty specjalnej:  do 31 grudnia mo?ecie pa?stwo zakupi? 4 szt. Recovery Card wraz z ich instalacj┬▒ przez naszego technika, który przyjedzie specjalnie do Waszej szko?y za 424 z? [czytaj wiŕcej]

  komentarze [0] | skomentuj
Program CENZOR w ka?dym ICIM
Dodano: 2006-07-12 17:49:56

Z przyjemno┬Âci┬▒ informujemy, ?e instalowane w naszym województwie Internetowe Centra Informacji Multimedialnej s┬▒ wyposa?one w program CENZOR.

ICIM dostarczane s┬▒ do wytypowanych szkó? w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

  komentarze [0] | skomentuj

Kolejne strony z newsami: 1 2

 
Copyright © 2005-2006 ROOT P.W.